OSK TEST
front slider

Dlaczego my?

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST prowadzona jest przez doświadczonych instruktorów, trenerów i  doradców, którzy od 2002 roku nabywali doświadczenia i wiedzy w szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców w ZDZ ,  LOK  oraz OSK D. Śmiarowski w Olsztynie. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły nam na samodzielne kroki i działania w branży.

W wyniku reorganizacji  zadania Oddziału OSK D. Śmiarowski  zostały przejęte przez pracujących tam instruktorów świadczących te same usługi w ramach własnej działalności gospodarczej pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST JAROSŁAW BOGUSZ przy ul. Mickiewicza 4 lok 302 / 303 na III piętrze.

W XXI wieku prowadzenie samochodu jest umiejętnością nie tylko manualną, ale procesem myślowym wymagającym sprawnego podejmowania decyzji na drodze oraz przewidywania zdarzeń. By móc zasiąść za kierownicą pojazdu, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. W Polsce kwestię prowadzenia pojazdów mechanicznych reguluje ustawa o kierujących pojazdami oraz ustawa prawo o ruchu drogowym. Na ich podstawie, by móc siąść za kierownicą pojazdu, posiadać należy prawo jazdy, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do wykonywania tej czynności.

Prawo jazdy uzyskać może każda osoba, która:

  • osiągnęła ustawowy wiek dla danej kategorii prawa jazdy,
  • posiada zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie psychologiczne (o ile jest wymagane) o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych,
  • ukończyła stosowny kurs na prawo jazdy,
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wyszukiwarka:


Logowanie do platformy edukacyjnej

Login (e-mail)

Hasło

Do prawidłowego działania systemu wymagana jest włączona obsługa JavaScript oraz Cookie

Najbliższe szkolenia

zobacz wszystkie