OSK TEST
front slider

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Jarosław Bogusz z siedzibą w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 4/302/3, 10-549 Olsztyn.
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie odpowiedzi na zadane pytanie.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do odpowiedzi na pytanie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie.
  5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni.