OSK TEST
front slider

Bezpieczny transport towarów w Olsztynie – Doradztwo DGSA

Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

Zgodnie z normami prawnymi, każda firma i przedsiębiorca, który wykonuje przewóz materiałów niebezpiecznych ADR, powinien postarać się o wyznaczenie na swój koszt doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Doradztwo DGSA to jedna z usług oferowanych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST w Olsztynie. Gwarantujemy fachową pomoc specjalistów, a także, w zakresie pozostałej części oferty, liczne szkolenia i kursy specjalistyczne. W zakresie kompetencji naszej firmy mieści się między innymi przeprowadzanie szkolenia specjalistycznego ADR, szkolenia okresowego kierowców, a także badań kierowców. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów prawa jazdy i propozycją psychotestów.

Przepis o obowiązkowym doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych nie dotyczy przedsiębiorcy oraz innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związane z tym przewozem załadunek bądź rozładunek tych towarów każdorazowo w ilościach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.

Zgodnie z pkt. 1.8.3.1. ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jedną bądź więcej osób wykonujących usługi doradztwa DGSA, odpowiedzialne za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Zakres usług doradczej ADR:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • przygotowanie procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;
 • przygotowanie praktyk przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
 • przygotowanie procedur służących sprawdzenia wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • przeprowadzenie szkolenia pracowników przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku bądź rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
 • przygotowanie wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;
 • sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek, lub rozładunek towarów niebezpiecznych, otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
 • stosowania środków mających na celu zwiększenie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • przygotowanie procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;
 • przygotowanie planu ochrony ładunku.