OSK TEST
front slider

Prawo jazdy kategorii B

testosktestosk

 

Prawo jazdy samochodem osobowym w Olsztynie – Kategoria B

Spełnij marzenie i naucz się prowadzić samochód

Aby przystąpić do kursu prawa jazdy kategorii B, należy spełnić następujące wymogi ustawowe:

 • ukończone 17 lat i 9 miesięcy,
 • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • uzyskać profil PKK (w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania),
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Kurs prawa jazdy kategorii B obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem samochodu,
 • 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 • 32 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu,
 • 1 godzina jazdy na placu egzaminacyjnym WORD.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B obejmuje:

 • Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
 • Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.

Miejsce szkolenia teoretycznego:

OSK TEST

 1. Mickiewicza 4 lok. 302

„Teoria w domu kursanta”

Oferujemy Państwu nie tylko kurs prawa jazdy kategorii B, ale także prawa jazdy kategorii A, AM, C, CE, D i kursy specjalistyczne. Prowadzimy na przykład szkolenie ADR.