OSK TEST
front slider

Badania dla kierowców ciężarówek w Olsztynie – Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów, których DMC przekracza 3,5 tony – w tym ciężarowych oraz ciągników. Kategoria C prawo jazdy pozwala znacząco podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Warunki uczestniczenia w kursie na kategorię C prawa jazdy:

 • prawa jazdy kategorii B,
 • wiek – min. 20 lat i 9 miesięcy, (można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej (lub po 18 r.ż. , jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),
 • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
 • uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
 • uzyskać profil kursanta (PKK) w wydziale komunikacji.

Zakres kursu na prawo jazdy kategorii C

Osoby chcące uzyskać prawo jazdy kategorii C przed ukończeniem 21 roku życia, zobowiązane są do posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kategorii C oraz CE z uwzględnieniem kwalifikacji wstępnej. Kurs na prawo jazdy kategorii C, obejmuje:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych – przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem pojazdów ciężarowych,
 • 30 godzin zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu.

UWAGA! W przypadku rozpoczęcia równocześnie kursu kat. C z kat. C+E (tzw. kurs zintegrowany) ulega zmniejszeniu liczba godzin zajęć praktycznych o 10, co wiąże się z promocyjną ceną za ten kurs.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb kursantów. Wszystkie kursy przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy rzetelnie przygotują Cię do egzaminu.

Egzamin na prawo jazdy kat. C

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii C obejmuje:

 • Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów i sposobu poruszania się po drogach,
 • Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym, jak i jazdy po mieście.

Podkreślić warto, że kierowca przystępujący do egzaminu na kategorię prawa jazdy C, który go nie zda, nie traci dotychczasowych uprawnień związanych z prowadzeniem pojazdów osobowych. Jest możliwość podstawienia samochodu Ośrodka na egzamin państwowy.

Miejsce szkolenia teoretycznego:

OSK TEST

 1. Mickiewicza 4 lok. 302

„Teoria w domu kursanta”

 Miejsce szkolenia  praktycznego:

 • Plac manewrowy OSK TEST oraz ruch drogowy