OSK TEST
front slider

Prawo jazdy dla kierowców ciężarówek w Olsztynie – Kategoria CE

Uzupełnij swoje prawo jazdy kategorii C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia jedynie do prowadzenia pojazdów o DMC przekraczającej 3,5 tony – bez uwzględnienia przyczepy. Do pracy w branży transportowej i prowadzenia pojazdów ciężarowych z przyczepą, naczepą, potrzebne jest uzyskanie dodatkowo kategorii C+E.

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy w kategorii CE:

  • Wymagalny wiek – 20 lat i 9 miesięcy (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej,
  • wcześniej zdany egzamin lub posiadane prawo jazdy kategorii C,
  • odpowiednie orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów kategorii CE,
  • PKK- profil kursanta z wydziału komunikacji.

Zakres kursu prawa jazdy kategorii CE

Oferujemy Ci kurs prawo jazdy kategorii CE prowadzony w elastycznych godzinach, które dopasować możesz do uczelni lub pracy. Zapewniamy nie tylko rzetelnych nauczycieli, ale także wszechstronny i zgodny z wymogami regulowanymi przez prawo program szkoleniowy obejmujący:

  • 25 godzin zajęć praktycznych – manewry na placu i jazda w ruchu drogowym.

UWAGA! W przypadku rozpoczęcia równocześnie kursu kat. C z kat. C+E (tzw. kurs zintegrowany) ulega zmniejszeniu liczba godzin zajęć praktycznych o 10, co wiąże się z promocyjną ceną za ten kurs.

Zapewniamy przyjazną atmosferę, kompleksowe wyszkolenie na dobrej jakości materiałach szkoleniowych i przy wykorzystaniu wysokiej jakości pojazdu. Dbamy o to, by Twoje szanse na egzaminie były wysokie.

Egzamin państwowy prawo jazdy kategorii CE prawa jazdy obejmuje wyłącznie część praktyczną, a więc zadania na placu manewrowym oraz jazda w ruchu drogowym – części teoretyczna nie jest wymagana.

Termin kursu na prawo jazdy kat. CE:

  • Zaczynamy w każdy czwartek o godzinie 15.00

Miejsce szkolenia teoretycznego:

OSK TEST

  1. Mickiewicza 4 lok. 302

„Teoria w domu kursanta”

 Miejsce szkolenia  praktycznego:

  • Plac manewrowy OSK TEST oraz ruch drogowy.

W ramach działalności Ośrodka Szkolenia Kierowców gwarantujemy profesjonalne szkolenia i badania dla kierowców. Oferujemy między innymi szkolenia specjalistyczne ADR.