OSK TEST
front slider
 • obraz slajdu
 • obraz slajdu
 • obraz slajdu

Kurs ADR cystern – szkolenia specjalistyczne ADR

Oferta dla kierowców cystern

Szkolenie dotyczy zawodowych kierowców posiadających uprawnienia ADR do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach, chcących rozszerzyć zakres swoich uprawnień o możliwość samodzielnego napełniania cystern, pracowników, którzy są zatrudniani na terminalach paliw, w firmach produkujących substancje chemiczne, gazy i obsługujących stanowiska nalewcze.

Wymagania dotyczące uczestników tego kursu ADR:

 • ukończone 18 lat,
 • brak przeciwwskazań medycznych do pracy na takim stanowisku od lekarza medycyny pracy,
 • wykształcenia na poziomie minimum zawodowym.

Program szkolenia na nalewaki N/O – TDT

Szkolenie specjalistyczne ADR uwzględnia wiedzę teoretyczną na temat niebezpiecznych substancji chemicznych, paliw i gazów oraz zajęcia praktyczne.

Szczegółowa tematyka zajęć:

 • wiadomości na temat fizycznych i chemicznych właściwości substancji niebezpiecznych ze szczególnym naciskiem na klasę 3 i 2,
 • szczegółowe informacje o paliwach i innych substancjach przewożonych w cysternach,
 • zasady konstrukcji zbiorników transportowych oraz wymagania dotyczące osprzętu,
 • napełnianie zbiorników oraz kontrola tej czynności,
 • obsługa nalewaków (N/O) i podłączanie do cysterny,
 • przepisy przeciwpożarowe i BHP,
 • dozór techniczny.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany przez TDT Zespół Inspektorów w Olsztynie, ul. Zientary Malewskiej 33 a egzamin praktyczny na stanowisku nalewczym: Baza paliwowa ORLEN S.A. w Gutkowie (kl 3) lub BarterGaz S.A. w Barczewie (kl 2).

Uzyskane zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zakresie N/O cystern – uprawnienia na nalewaki –  jest bezterminowe. Zaświadczenie takie jest niezbędnym dokumentem do wykonywania czynności nalewczych na terminalach paliwowych oraz uzupełnieniem dla kierowców z uprawnieniami ADR.

Szkolenia zaczynamy w ostatni piątek miesiąca o godz. 10.00.

Miejsce szkolenia:
OSK TEST ul. Mickiewicza 4 lok. 303