Kursy ADR w Olsztynie – przewóz materiałów niebezpiecznych

Kursy ADR klasa pierwsza i siódma

Transport drogowy towarów niebezpiecznych (tzw. ADR) oznacza ich przewóz po drogach publicznych. Tematyka organizacji przewozów ADR obejmuje również zatrzymanie pojazdu wynikające z warunków ruchu drogowego, podczas którego towary niebezpieczne znajdują się w skrzyni ładunkowej, cysternie lub kontenerze. Określenie to obejmuje dodatkowo krótkotrwałe składowanie towarów niebezpiecznych związane ze zmianą rodzaju środka transportu (pociąg, samolot, statek żeglugi morskiej lub śródlądowej). Szczegółowe przepisy są zawarte w Umowie Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR. Wszelkie informacje na ten temat oraz obowiązujące przepisy i zasady organizacji transportu poznają osoby, które wybierają nasze kursy ADR w Olsztynie.

Towary niebezpieczne, do przewozu których przygotowują kursy ADR, to materiały i przedmioty (wyroby), które je zawierają. Zagrożenia dla ludzi, majątku i środowiska stwarzane przez te towary wynikają z ich właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Mogą one powodować ofiary w ludziach, ich uszczerbek na zdrowiu lub szkody materialne. Są one następstwem niepożądanych zdarzeń (wypadków), takich jak wybuch, pożar lub uwolnienie substancji zakaźnej, trującej bądź żrącej. Powstają też na skutek błędów ludzkich, awarii technicznych, siły wyższej lub działań przestępczych – w tym zamachów terrorystycznych. Prowadzone przez nasz ośrodek kursy ADR klasa pierwsza i siódma mają przygotować uczestników do takich sytuacji.

Rodzaje kursów w ośrodku TEST:

1. Dokształcające początkowe kursy ADR:

• podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (24 godziny lekcyjne + ćwiczenia),
• specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (16 godziny lekcyjnych + ćwiczenia),
• specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych – kurs ADR klasa pierwsza (8 godzin lekcyjnych + ćwiczenia),
• specjalistyczny w zakresie przewozu promieniotwórczych – kurs ADR klasa siódma (8 godzin lekcyjnych + ćwiczenia).

2. Dokształcający doskonalący kurs ADR:
• podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (16 godzin lekcyjnych + ćwiczenia),
• specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (8 godzin lekcyjnych + ćwiczenia),
• specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych – kurs ADR klasa pierwsza (5 godzin lekcyjnych + ćwiczenia)
• specjalistyczny w zakresie przewozu promieniotwórczych – kurs ADR klasa siódma (5 godzin lekcyjnych + ćwiczenia)

Cel kursu dokształcającego ADR:

• przygotowanie kierowców zawodowych przez szkolenie specjalistyczne ADR do prawidłowego i samodzielnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym w każdych warunkach,
• zminimalizowanie ryzyka wypadku oraz zachowanie bezpieczeństwa osób i środowiska naturalnego,
• przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminu kończącego kurs ADR.

Dla kogo są przeznaczone kursy ADR w Olsztynie? Dla osób, które:
• aktywnie uczestniczą w procesie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (kierowcy, którzy dysponują prawem jazdy),
• mają min. prawo jazdy kategorii B,
• ukończyły 21 lat.

Egzamin państwowy

Wszystkie kursy ADR w Olsztynie kończą się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku pod przewodnictwem przedstawiciela marszałka województwa.
Egzamin z zakresu podstawowego składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi.
Egzamin z zakresu kursu ADR cysterny składa się z 18 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

Uprawnienia ADR są wydawane przez marszałka województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu. Otrzymane zaświadczenie jest dokumentem imiennym ważnym 5 lat i potwierdza pomyślne przejście szkolenia specjalistycznego ADR. Uprawnia on do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ruchu krajowymi międzynarodowym. Brak stosownych uprawnień w trakcie przewozu oznacza mandat w kwocie 2.000 zł dla trzech osób: kierowcy, przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.

Organizacja kursu ADR jest uzależniona od liczby uczestników – minimalnie 10 osób.
Pragniemy poinformować, że jak dotychczas nasi kierowcy osiągają wynik 100% zdawalności na egzaminie państwowym w bieżącym roku.

Miejsce szkolenia teoretycznego:
OSK TEST
1. Mickiewicza 4 lok. 302
„Teoria w domu kursanta”

Miejsce szkolenia praktycznego:

• plac manewrowy OSK TEST oraz ruch drogowy.

Kurs ADR to nie jedyne specjalistyczne szkolenie, jakie oferuje nasz Ośrodek Szkolenia Kierowców. Proponujemy Państwu między innymi kursy kwalifikacji wstępnej i kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, a także liczne inne usługi. Zachęcamy do sprawdzenia naszej szczegółowej oferty.

prawo jazdy

Zapisz się już dzisiaj

satysfakcja gwarantowana

Nasze kursy prowadzą doświadczeni i sprawdzeni instruktorzy zadbają o to, abyś jak najlepiej nauczył się prowadzić auto, zdał egzamin oraz cieszył się jazdą.

 

Czytaj więcejKup Kurs