Kurs N/0 zbiorników transportowych klasy 2 i/lub 3

850,00

Szkolenie specjalistyczne ADR w Olsztynie dotyczy zawodowych kierowców, którzy mają uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach. Dzięki kursowi ADR cysterny mogą rozszerzyć zakres swoich uprawnień o możliwość ich samodzielnego napełniania, czyli obsługę nalewaków. Szkolenie ADR jest również przeznaczone dla pracowników, którzy są zatrudniani na terminalach paliw, w firmach produkujących substancje chemiczne, gazy i obsługujących stanowiska nalewcze.

Kategoria: