kurs na prawo jazdy kat A

1.200,00

Kurs na prawo jazdy kategorii A w Olsztynie obejmuje:

  • 26 godzin zajęć teoretycznych (kursant pozna w tym czasie przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla),

  • 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych

  • 20 godzin zajęć praktycznych – (tutaj uczestnik kursu weźmie udział w zajęciach prowadzonych na placu manewrowym, a później także w ruchu drogowym – zajęcia w tym przypadku są ukierunkowane na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia).

Kategoria: