Kwalifikacja wstępna przyspieszona

2.650,00

Świadectwo kwalifikacji zawodowej pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Jest przeznaczone dla kierowców, którzy mają prawo jazdy kategorii D lub C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Aby uzyskać taki dokument, muszą oni ukończyć odpowiedni kurs kwalifikacji wstępnej i zdać egzamin państwowy.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – kategoria C lub D

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest przeznaczona dla kierowców, którzy wykonują transport drogowy.

W skład szkolenia wchodzi:

  • 130 h zajęć teoretycznych,
  • 8 h jazdy w ruchu drogowym,
  • 1 h jazdy symulatorem w warunkach specjalnych.

Czas trwania szkolenia: ok. 4 tygodnie.

Kategoria: