Kwalifikacja wstępna

4.200,00

Świadectwo kwalifikacji zawodowej pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Jest przeznaczone dla kierowców, którzy mają prawo jazdy kategorii D lub C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Aby uzyskać taki dokument, muszą oni ukończyć odpowiedni kurs kwalifikacji wstępnej i zdać egzamin państwowy.

Kwalifikacja wstępna jest przeznaczona dla kierowców, którzy wykonują transport drogowy. W skład szkolenia wchodzi:

W skład szkolenia wchodzi:

  • 260 h zajęć teoretycznych,
  • 16 h jazdy w ruchu drogowym,
  • 2 h jazdy symulatorem w warunkach specjalnych.

Czas trwania szkolenia: 8 tygodni.

Kategoria: