OSK TEST
front slider

Przewóz materiałów niebezpiecznych – Kurs ADR w Olsztynie

Specjalistyczne kursy ADR

Transport drogowy towarów niebezpiecznych (tzw. ADR) oznacza ich przewóz po drogach publicznych. W przypadku przewozu ADR uwzględnia się zatrzymanie pojazdu wynikające z warunków ruchu drogowego, podczas których towary niebezpieczne znajdują się w pojazdach, cysternach lub kontenerach. Określenie to obejmuje dodatkowo krótkotrwałe składowanie towarów niebezpiecznych związane ze zmianą rodzaju środka transportu (pociąg, samolot, statek żeglugi morskiej lub śródlądowej). Odpowiednie przepisy szczegółowo zawarte są w Umowie Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR. O wszystkich dowiesz się w czasie każdego naszego szkolenia specjalistycznego ADR.

Towary niebezpieczne (będące tematem kursów ADR) to materiały i przedmioty (wyroby), które je zawierają. Zagrożenia dla ludzi, majątku i środowiska stwarzane przez te towary wynikają z ich właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Mogą one powodować ofiary w ludziach, ich uszczerbek na zdrowiu lub szkody materialne, w następstwie niepożądanych zdarzeń (wypadków), takich jak wybuch, pożar lub uwolnienie substancji zakaźnej, trującej bądź żrącej na skutek błędów ludzkich, awarii technicznych, siły wyższej lub działań przestępczych – w tym zamachów terrorystycznych. Prowadzone przez nasz szkolenia specjalistyczne ADR mają przygotować kursantów na wypadek takich sytuacji.

Rodzaje kursu

 1. Dokształcający początkowy kurs ADR:
 • Podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (24 godziny lekcyjne + ćwiczenia),
 • Specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (16 godziny lekcyjnych + ćwiczenia),
 • Specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1 (8 godzin lekcyjnych + ćwiczenia),
 • Specjalistyczny w zakresie przewozu promieniotwórczych klasy 7 (8 godzin lekcyjnych + ćwiczenia).
 1. Dokształcający doskonalący kurs ADR:
 • Podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, (16 godzin lekcyjnych + ćwiczenia)
 • Specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, (8 godzin lekcyjnych + ćwiczenia),
 • Specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1, (5 godzin lekcyjnych + ćwiczenia)
 • Specjalistyczny w zakresie przewozu promieniotwórczych klasy 7, (5 godzin lekcyjnych + ćwiczenia)

Cel kursu dokształcającego ADR:

 • przygotowanie kierowców zawodowych przez szkolenie specjalistyczne ADR do prawidłowego i samodzielnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym w każdych warunkach,
 • zminimalizowanie ryzyka wypadku oraz zachowanie bezpieczeństwa osób i środowiska naturalnego,
 • przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminu kończącego kurs ADR.

Dla kogo:

 • dla osób aktywnie uczestniczących w procesie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (kierowcy posiadający prawo jazdy),
 • które posiadają min. prawo jazdy kat. B
 • które ukończyły 21 lat.

Egzamin państwowy:

Każdy kurs ADR zakończony jest egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku pod przewodnictwem przedstawiciela marszałka województwa.

Egzamin z zakresu podstawowego składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin z zakresu kursu ADR cystern składa się z 18 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

Uprawnienia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu. Wydane zaświadczenie jest dokumentem imiennym ważnym 5 lat, potwierdzającym pomyślne przejście szkolenia specjalistycznego ADR. Uprawnia on do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ruchu krajowymi międzynarodowym. Brak stosownych uprawnień w trakcie przewozu, to mandat w kwocie 2.000 zł dla trzech osób: kierowcy, przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.

Organizacja kursu ADR uzależniona jest od liczby uczestników – minimalnie 10 osób.

Pragniemy poinformować, że jak dotychczas nasi kierowcy osiągają wynik 100% zdawalności na egzaminie państwowym w bieżącym roku.

Jarosław Bogusz

Doradca DGSA

Szczegóły tel. 501 374 160

Miejsce szkolenia teoretycznego:

OSK TEST

 1. Mickiewicza 4 lok. 302

„Teoria w domu kursanta”

 Miejsce szkolenia  praktycznego:

 • Plac manewrowy OSK TEST oraz ruch drogowy.

Kurs ADR to nie jedyne specjalistyczne szkolenie, jakie oferuje nasz Ośrodek Szkolenia Kierowców. Gwarantujemy Państwu między innymi kursy kwalifikacji wstępnej i kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, a także liczne inne usługi. Zachęcamy do sprawdzenia naszej szczegółowej oferty.