OSK TEST
front slider

Warsztaty dla instruktorów

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Zapraszamy na coroczne warsztaty doskonalenia zawodowego dla Instruktorów.
W wyniku współpracy z OSK spełniającym dodatkowe warunki organizujemy warsztaty w dniach:

  • 9 październik 2015 godz. 16.00
  • 20 listopada 2015 godz. 16.00
  • 18 grudnia 2015 godz. 16.00

Zajęcia teoretyczne:

1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

  • Psychologia – 1 godz.
  • Metodyka nauczania – 1 godz.
  • Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.
  • Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.
  • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.

2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.
3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.

Zajęcia praktyczne:

1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach.
Koszt szkolenia to 150 zł

Zapraszam
Jarosław Bogusz
Informacje tel. 531 351 551