OSK TEST
front slider

Egzamin na świadectwo kwalifikacji kat. C, CE, D, DE

Termin: 2019-04-11

Egzamin odbędzie się w Ośrodku TEST o godz. 15.30 sala 303 III piętro ul. Mickiewicza 4

Egzamin obejmuje test podstawowy w wymiarze 20 pytań. Wynik jest pozytywny w sytuacji udzielenia min. 16 poprawnych odpowiedzi.
Następnie kandydat zdaje test specjalistyczny w zależności od kategorii kwalifikacji C, CE, C1, c1E lub D, DE, D1, D1E w wymiarze 10 pytań.Wynik pozytywny uzyskuje w przypadku udzielenia min. 5 poprawnych odpowiedzi.

Czas egzaminu to 60 min.

Proszę nie zapomnieć o dowodzie osobistym.

Najbliższy egzamin odbędzie się 11.04.2019 lub 24.04.2019 r. w siedzibie OSK godz. 15.30

powrót do listy